Whistle blowing

Co je whistleblowing?

Termínem whistleblowing označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem whistleblowingu je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěře veřejných financí apod. Kromě toho, že má whistleblowing významný celospolečenský přínos, pomáhá také firmám nastavit zdravé prostředí, získat výhodu oproti konkurenci nebo se chránit před negativní reputací.

 

Kdo je whistleblower?

Whistleblower je v doslovném překladu ten, který zapíská na píšťalku (v angličtině blow the whistle), když se nehraje podle pravidel. Whisteblowery nejčastěji bývají současní či bývalí zaměstnanci, ale mohou jimi být i dodavatelé nebo zákazníci, kteří se stanou svědky nekalého, neetického či nelegálního jednání. Whistleblowerem se může stát každý. Je to něco, co si člověk nezvolí, ale jednoduše se náhodou ocitne v situaci, ke které se musí nějak postavit a rozhodnout se, zda nekalé jednání nahlásí či nikoliv.

Podívejte na: ebook_wistleblowing

Dokument k_uveřejnění na_www stránkách ke stažení zde

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení