3D sken nemovitosti

Ukázka prezenatace 3D skenu nemovitosti 
 
Byt:
 
 
 
Dům: