Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


Prodej stavební parcely 3321 m2 Česká Třebová - Bezděkov PRODÁNO

Popis nemovitosti

Nabízíme k prodeji parcelu číslo 1038/5 zapsané na LV 3405 v kat. Území Česká Třebová 621757, obec Česká Třebová 580031, Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Kat. Pracoviště Ústí nad Orlicí. Parcela je vedená jako trvalý travní porost. Parcela se nachází vedle Domova důchodců - Bezděkov - Česká Třebová, je rovinatá, rozměrů cca 153m x 22m, orientovaná na jihozápad. Přístup z hlavní komunikace k hranici pozemku je v délce 40 m po účelové komunikaci ppč. 3708 v majetku Města Česká Třebová, s věcným břemenem chůze a jízdy.
Inženýrské sítě: plynovod, Elektřina, voda a kanalizace, vedou v hlavní komunikaci.
Parcela je novým Územním plánem, schváleným 3.7.2020, označena jako plocha Z 29 určena jako plocha BI - plochy bydlení v rodinných domech. Nachází se v intravilánu. Východní část parcely o výměře cca 200m2 je ze stavební plochy vyjmuta z důvodu střetu s limitem Q 100 a aktivní zóny záplavového území. Z tohoto důvodu je podmínkou ÚP, že stavby na ploše Z29, nebudou zhoršovat průtok záplavových vod. Například nebude povolena stavba plotu z KB bloků, ale plot musí být tzv. průtočný). Tyto informace jsou vyjmuty z územního plánu, který je přístupný na stránkách Města Č. Třebová.
Povodí Labe na ochranu před povodní v toku budeje zemní hrázku. Část parcely určená k zastavění je mimo povodňové pásmo stoleté vody.
Ve vzdálenosti cca 200 m od východní hrany pozemku je plánován obchvat silnice I/14,na což je pamatováno v podmínce ÚP ohledně možné hlukové zátěže.
Plochu Z29 tvoří také parcela ppč.1037/1 v majetku Města Česká Třebová o výměře 1186 m2 přilehlá po severní hraně pozemku. Parcela je široká cca 8m x 16 m. 

Videoprohlídka

Kontaktní formulář

Stáhnout PDF